#15 Hantera tid

En organisation blir effektiv när man lägger ner tid på produktion, vision, relation och reflektion. För att skapa framgång behöver ledarskapet vara medvetet i frågan genom att återkommande…

#14 Skapa positiva emotionella klimat

För att kunna skapa positiva emotionella klimat behöver man som ledare känna människors verkliga värde och ge alla människor en röst genom att tro på inkludering. I ledarskapet…

#13 Konsten att bygga sin egen plattform

Att som ledare ha en medveten plattform är viktigt för att inte lämna sitt agerande åt slumpen. Man kan välja vilka idéer man vill och skapa sin egen…

#12 Det fria valet

När man skapar verksamheter där det går många tåg får medarbetarna möjlighet att hoppa på fler. Det gör att man får frihet i verksamheten. Människor mår bättre, presterar…

#11 Helheter skapar det bästa

Helhetstänk är det bästa sättet att formatera energi. Helhetstänk hjälper oss att acceptera olikheter och att olika delar av en helhet berikar. Om vi tillåter det får vi…

#10 Var den förändring du vill se

Det är våra handlingar som låter allra högst. Om inte pratet synkar våra handlingar så är det igen som hör. Det är i rörelsen förändringen ligger inte i…

#9 Den historieberättande principen

Dåtid, nutid och framtid är ändlösa resurser för lärande. Vi behöver vara medvetna om vilka historier vi berättar och att det vi berättar får en enorm genomslagskraft. Bra…

#8 Frågor som skapar förändring

Vad vi ställer för typ av frågor har en stor påverkan på hur vi leder men också på hur vi lever våra liv. Vi lever i den värld…

#7 Positiva känslor breddar skapande och tänkande

I dagens avsnitt samtalar Anna och Linda om hur positiva känslor ger oss tillgång till våra kognitiva funktioner och till ett bredare tänkande och skapande, negativa känslor smalnar…

#6 Bilder inspirerar handlande

I dagens avsnitt samtalar Anna och Linda om att de ord och bilder vi matar hjärnan med leder oss dit vi vill, vi behöver endast ha tilltro till…